Artikelen uit "Gens Nostra" Terug ]

Via deze pagina heeft u toegang tot de artikelen uit: "Gens Nostra"-ons geslacht-, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Velen van u zullen wel eens gehoord hebben van deze artikelen, die een leidraad en startpunt vormen voor genealogisch onderzoek naar de familie 'Dorland'. Wij hebben gemeend er goed aan te doen betreffende artikelen op onze site te publiceren. De NGV heeft ons hiervoor welwillend toestemming verleend. Informatie op de pagina's is auteursrechtelijk beschermd, voor overname bent u verplicht toestemming te vragen aan de NGV.

"Gens Nostra" jaargang XIV, 1959 blz.119 NAAR ARTIKEL
"Gens Nostra" jaargang XIV, 1959 blz. 178 - 185 NAAR ARTIKEL
"Gens Nostra" jaargang XV , 1960 blz. 212 - 215 NAAR ARTIKEL
"Gens Nostra" jaargang XVI, 1961 blz. 153 NAAR ARTIKEL
"Gens Nostra" jaargang XVI, 1961 blz. 358 - 359 NAAR ARTIKEL